Blog

Özet Beyan

Özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinden/çıkmasından önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.   Kimler Özet Beyan Verebilir? Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından […]

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri Nelerdir? Uluslararası ticarette teslim şekilleri, alıcı ile satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken en önemli konulardan birisidir. Yani malların teslimi ile ilgili olarak ortaya çıkacak yükümlülükleri kimin üstleneceğidir. INCOTERMS (International Commercial Terms – Uluslararası Ticari Terimler) ’in amacı; dış ticarette en yaygın kullanımı olan ticaret terimlerinin yorumu için geçerli olmak üzere bir […]

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Ürünün teşhis edilmesini sağlamak üzere gerekli tüm ayrıntıları taşır. Buna göre, menşe şahadetnamelerinde aşağıda yazılı bilgilerin bulunması zorunludur. a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi, b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı ve adresi, c) Kapların marka, numara ve sayıları, d) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ağırlıkları ve net ağırlıkları ile kıymeti ve […]

Gümrük Antrepo Rejimi

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın geçici bir süre gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere antrepo denir. Gümrük antrepo rejimi, İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Gümrük antreposuna alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. Antrepo […]

Transit Rejimi ve Transit Türleri

Transit Rejimi Nedir? Yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmamış çıkış eşyasının duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülkeye veya Türkiye’ ye, Türkiye’ den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe […]

Temel Gümrük Kavramları

Temel Gümrük Kavramları A.TR Dolaşım Belgesi Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve islenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgedir.  Antrepo İthalat ya da ihracat yapılırken eşyanın zarar görmemesi için korunma amaçlı bekletildiği geçici depolardır.  Çeki Listesi Hangi taşıta ne […]

Başa dön