Gümrük Müdürlükleri Sınıfları

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları Nelerdir?

Gümrük Yönetmeliği’nin 560. maddesinin birinci fıkrası; “Bakanlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır.

A sınıfı Gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini;

B sınıfı Gümrükleryalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Gümrük müdürlükleri ve bu gümrük müdürlüklerinin sınıflarını gösteren tablo için https://gozdemgumrukleme.com/turkiyede-bulunan-gumruk-mudurlukleri/ sayfasına gidiniz.

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları
Başa dön