Antrepo Gümrük İşlemleri

Antrepo Gümrük İşlemleri

Antrepo Gümrük İşlemleri; Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlamaktayız, antrepolarda mallarınızın güvenli ve doğru şekilde istiflerinin yapılıp yapılmadığının kontrollerinin yapılması, istenildiği takdirde yükleme ve boşaltma esnasında tüm antrepo işlemlerine refakat ederek benzersiz hizmet farkını yansıtmaktadır.

Antrepo işlemleri hizmetlerimiz

  • Mallarınıza yükleme ve boşaltma esnasında refakat,
  • Eşyanın doğru ve güvenli istifini sağlanması,
  • Eşyanın antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin takibi,
  • Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek elleçleme işlemlerine yönelik izinlerin temini, işlemlerin yaptırılması, işleme refakat işlemlerinin yapılması
Başa dön