İhracat Gümrük İşlemleri

İhracat Gümrük İşlemleri

İhracat Gümrük İşlemleri; Müşterilerimizin ihracat işlemlerini bildiren yükleme ihbarına göre, yüklendiği andan itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerini terk etmesine kadar takip eder ve  bilgilendiriririz. Tüm kanun ve tüzüklere göre işlemler hızlı bir şekilde sonuçlandırılır.

İhracat işlemleri ile ilgili hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV, (Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tasdiki alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
Başa dön