Transit Gümrük İşlemleri

Transit Gümrük İşlemleri

Transit Gümrük İşlemleri; Acentelerimizin yurt dışından gelip bir iç gümrüğe veya tekrar yurt dışına gidecek konteynerlerinin veya diğer emtianın gümrük ve limanlardaki işlemleri, tarafımızdan takip edilerek sonuçlandırılır.

Ordino alınması, varsa banka veya özel finans kurumundan cironun talep doğrultusunda yaptırılması,

 • Talep doğrultusunda malın G.T.İ.P tespitinin yapılması,
 • Transit ve antrepo beyannamelerinin düzenlenmesi,
 • Mallar için ön izne tabi müsaadelerin alınması,
 • Gerekli görülen hallerde küşat yapılması,
 • Eşyanın, muayene tespitlerinin yapılması, gerekli hallerde tutanak tutulması, sigortalı ise sigortaya bildirilmesi,
 • Gümrük vergilerinin hesaplanması, bloke çeklerin yapılması ve gümrüğe yollanması,
 • Kambiyo işleminin kapatılması için talep doğrultusunda bankalara talimat verilmesi,
 • İhracat ile ilgili gerekli bütün evrakların hazırlanması,
 • Gerekli evrakların ilgili mercilerden tasdiklenmesi ,
 • Tamamlanmış ihracat işlemlerinde vesaiklerin talep doğrultusunda aracı bankaya üst yazıyla bildirilmesi,
 • Konşimentoların alınması,
 • Talep doğrultusunda kapatılan beyannamelerin noter tasdikinin yapılması, ihracatçıya teslimi,
 • Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması,
 • Şirketin istediği yere taşımanın yapılması ve yetkililere teslim edilmesi,
 • Gerekli durumlarda nakliyecilerle irtibata geçilmesi,
 • Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması,
 • Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi,
 • Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması,
 • Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlaması,
 • Antrepolarda malların güvenli ve doğru şekilde istifinin kontrol edilmesi,
 • Talep doğrultusunda bütün antrepo işlemlerine refakat edilmesi.
Başa dön