Blog

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları

Gümrük Müdürlükleri Sınıfları Nelerdir? Gümrük Yönetmeliği’nin 560. maddesinin birinci fıkrası; “Bakanlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı Gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı Gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir. […]

Türkiye’de Bulunan Gümrük Müdürlükleri

Türkiye’de Bulunan Gümrük Müdürlükleri ve Sınıfları BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Isparta Gümrük Müdürlüğü Alanya Gümrük Müdürlüğü Kaş Gümrük Müdürlüğü Finike Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Fethiye Gümrük […]

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Nelerdir? Ticari Belgeler (Commercial Documents) Ticari belgelerin en önemlisi faturadır. Satılan bir malın niteliği, ölçüsü, miktarı, birim fiyatı ve toplam bedelini gösteren ticari belgelere fatura denir. Satıcı tarafından düzenlenmekte ve alıcıya verilmektedir.   Proforma Fatura (Proforma Invoice) Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatı, malın özellikleri ve satış şartlarının yer aldığı, teklifin […]

Özet Beyan

Özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinden/çıkmasından önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.   Kimler Özet Beyan Verebilir? Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından […]

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri Nelerdir? Uluslararası ticarette teslim şekilleri, alıcı ile satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken en önemli konulardan birisidir. Yani malların teslimi ile ilgili olarak ortaya çıkacak yükümlülükleri kimin üstleneceğidir. INCOTERMS (International Commercial Terms – Uluslararası Ticari Terimler) ’in amacı; dış ticarette en yaygın kullanımı olan ticaret terimlerinin yorumu için geçerli olmak üzere bir […]

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Menşe Şahadetnamesinde Bulunması Gereken Bilgiler Ürünün teşhis edilmesini sağlamak üzere gerekli tüm ayrıntıları taşır. Buna göre, menşe şahadetnamelerinde aşağıda yazılı bilgilerin bulunması zorunludur. a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi, b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı ve adresi, c) Kapların marka, numara ve sayıları, d) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ağırlıkları ve net ağırlıkları ile kıymeti ve […]

Gümrük Antrepo Rejimi

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın geçici bir süre gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere antrepo denir. Gümrük antrepo rejimi, İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Gümrük antreposuna alınması hâlinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. Antrepo […]

Transit Rejimi ve Transit Türleri

Transit Rejimi Nedir? Yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmamış çıkış eşyasının duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülkeye veya Türkiye’ ye, Türkiye’ den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe […]

Temel Gümrük Kavramları

Temel Gümrük Kavramları A.TR Dolaşım Belgesi Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve islenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgedir.  Antrepo İthalat ya da ihracat yapılırken eşyanın zarar görmemesi için korunma amaçlı bekletildiği geçici depolardır.  Çeki Listesi Hangi taşıta ne […]

Başa dön