Transit Rejimi ve Transit Türleri

Transit Rejimi ve Transit Türleri

Transit Rejimi Nedir?

Yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmamış çıkış eşyasının duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülkeye veya Türkiye’ ye, Türkiye’ den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasıdır.
 

Serbest dolaşıma girmeyen bir eşyanın, gümrük işlemleri ile ilgili mali yükümlülükler ödenmeksizin transit edilmesi işlemlerini kapsayan bu rejim dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması açısından önem taşımaktadır.

 

Transit rejimi, yolcu, taşıt ve gümrük vergileri ile ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın veya gümrük işlemleri tamamlanmamış çıkış eşyasının duruma göre, yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesinden geçerek yabancı bir ülkeye veya Türkiye’ ye, Türkiye’ den yabancı bir ülkeye veya Türkiye gümrük bölgesindeki bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasıdır.
 
Transit olarak geçen yolcu, taşıt ve serbest dolaşıma girmemiş eşyalardan, transit geçişler dolayısıyla yapılan hizmet ve denetlemenin getirdiği ücretler hariç, gümrük vergileri alınmaz.
Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
 • Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,
 • Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
 • Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
 • Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir.
  Bu rejimde geçen;
 • Taşıt aracı; herhangi bir yol aracı, çekici veya yarı çekici, demiryolu vagonu, tekne veya gemi, herhangi bir hava taşıtı, taşımacılık işlemlerinde kullanılan 1972 tarihli Konteyner Sözleşmesine uygun olarak imal edilmiş konteyner,
 • Hareket gümrük idaresi; transit işleminin başlangıç gümrük işlemlerini yapan gümrük idaresi,
 • Varış gümrük idaresi; hareket gümrük idaresince transit rejimi kapsamında eşyanın sevk edildiği gümrük idaresi anlamına gelir.

Transitte Kullanılacak Belgeler

Transit rejimine tabi eşya;
 • Transit rejimi hükümleri çerçevesinde transit beyannamesi kapsamında,
 • Bir TIR karnesi kapsamında,
 • Transit belgesi olarak kullanılan bir ATA karnesi kapsamında,
 • 19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşması‘na Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında,
 • Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla,
 • Bir Türk limanından başka bir Türk limanına veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki bir limana deniz veya hava yoluyla taşınan eşya, özet beyan kapsamında,
 • Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasına izin verilen yerlerden çıkarılarak transit edilecek eşya, tabi olduğu rejime ilişkin hükümler doğrultusunda o rejime ilişkin beyan kapsamında taşınır.

Vergi Muafiyeti 

Transit olarak geçen taşıt ve serbest dolaşıma girmemiş eşya, transit geçişler dolayısıyla gümrük vergilerine tabi tutulmaz. Ancak, transit eşyasına ilişkin olarak yapılan hizmet ve denetlemenin gerektirdiği masraflarla, yükleme, boşaltma, mühürleme, antrepo veya depolarda muhafaza gibi hizmetler karşılığı ücret alınır.
 
Rejimde ifade edilen transit geçiş yolları aşağıdaki gibidir;
 • Kara Yoluyla Transit
 • Deniz Yoluyla Transit
 • Demir Yoluyla Transit
 • Hava Yoluyla Transit
 • Posta Yoluyla Transit
Transit Rejimi ve Transit Türleri
Başa dön